Psí pisoáry

Protože jsou Psí pisoáry vyvinuty v mnoha provedeních, vybere si každý zájemce. Dřevěné se hodí hlavně pro soukromou potřebu, na plochy pod dohledem jako jsou: veterinární a pet centra, okrasné plochy hotelů, campů, soukromé pozemky, předzahrádky, kompletní psí záchody apod. Betonové provedení psích pisoárů se díky své váze a odolnému povrchu hodí do měst, obcí a to jako doplněk městského mobiliáře, na veřejné plochy, do sídlištní výstavby apod. Dřevěné psí pisoáry hranoly jsou vhodné na všechny plochy, svojí povahou se nejvíce hodí na plochy přírodního charakteru.

Nyní máme všichni možnost změnit svoje okolí a nabídnout nejen psům, ale i jejich pánům místo, kde jejich pejsci mohou do sytosti čůrat… Umožněme psům žít plnohodnotný život bez toho, aby svým chováním omezovali chod společnosti. Pořídit si psa je nejenom zábava, ale i závazek. A v naší společnosti jsou určitá pravidla, která je nutné dodržovat, aby soužití lidí a psů bylo co nejvíce bezproblémové a naše okolí bylo čisté pro radost nám všem.

Proč si vybrat Psí pisoár od DOG Production?

• Jsme majiteli evropského patentu a nabízíme dřevěné a betonové pisoáry,
• jedná se o zcela inovativní, nyní chybějící prvek vhodný do městských celků,
• jednoduchý design v několika povrchových provedeních,
• použitý materiál se vyznačuje vysokou pevností a odolností, má výborné užitné vlastnosti,
• po instalaci psího pisoáru je vyžadována jen minimální údržba,
• dlouhodobá životnost,
• máte možnost volby psího pisoáru s množstvím kombinací a doplňků…

Psí záchody

Záchody pro psy nebo-li plochy, kde mohou psi volně vykonat svou potřebu, řeší jednu ze současných palčivých problematik pramenících nejen ze zvyšování počtu psů v sídlištních celcích a centru měst, ale i z důvodu, že si hodně lidí pořizuje psa jako módní doplněk bez vnímání jeho potřeb a potřeb svého okolí. Znečišťování veřejně přístupných ploch jako jsou chodníky, ale i dětská hřiště či pískoviště, nabývá opravdu vážných rozměrů. Nejsou ojedinělé případy, kdy byla prokázána v dětském pískovišti přítomnost zvířecích škrkavek, což může způsobovat v lidském organismu toxakarózu.

Značkování močí je častějším problémem u psů, feny si speciální místa nevybírají, svoji potřebu vykonávají na ploše. Samotná psí moč je silně dusíkatá a dokáže popálit i odolné rostliny. Na prvcích města jako jsou lampy, patníky, obrubníky, rohy domů, v nejhorších případech aut zanechávají svou charakteristickou stopu a postupně je svojí agresivní podstatou ničí. Zvlášť citlivé na psí moč jsou i některé jehličnany, konifery a zimostrázy, právě na nich můžeme pozorovat, jak vysoko dokáže pes značkovat a jak vede toto jednání k postupnému úhynu stromu.

Všechny uvedené prvky se snažíme chránit a jednou z možností je vystavět psí záchody, které vymezují pejskům místa pro vykonávání potřeby. U kompletních psích záchodů se většinou jedná o ohraničenou plochu, kde je umístěn koš na odpadky a informační cedule s pravidly chování. To ale není dostačující, protože pes potřebuje mít v psím záchodu začleněný prvek, který je pro něj pachově výrazný a hlavně lákavý svojí podstatou. A právě všechny typy Psích pisoárů tyto podmínky splňují. Jedná se o tvarově zajímavou věc s přirozenou pachovou stopou. Tím, že se pach moči jednotlivých psů překrývá, stává se pro psy neodolatelným denním lákadlem pro značkování. Jako vhodný prvek malých psích záchodů doporučujeme Dřevěný psí pisoár, pro větší výběhy a celky doporučejeme Betonový psí pisoár.

Soužití lidí a psů je denní realitou a je potřeba rozšiřovat možnosti pro vylepšení tohoto soužití. Nejsou to jen veřejné plochy, ale kdy jste si mohli sednout volně do trávy a užít si příjemný den bez toho, aniž byste byli obtěžování psími exkrementy, případně zápachem z močí označených ploch? Eliminace těchto negativních dopadů na soužití člověka se psem je možné celým souborem opatření v jehož celku je vybudování ploch psích záchodů velmi důležitým prvkem.

Základní prvky psího záchodu:

  • vyhrazená plocha pro vykonání potřeby, 
  • alespoň jeden typ psího pisoáru (ideálně 2), 
  • odpadní nádoba na psí exkrementy, 
  • držák sáčku pro sběr psích exkrementů, 
  • podloží, do kterého psy můžou hrabat a zároveň umožňuje pravidelnou údržbu, 
  • zvýšené boční strany, aby nedocházelo k vyhazování psích exkrementů do okolí při hrabání, 
  • pravidla pro chování v psím záchodu.